A dobre muralla

Protección contra os avances tecnolóxicos das armas.

As dependencias do castelo estaban protexidas por un forte recinto amurallado, que tiña a entrada principal situada na cara noroeste. A muralla tiña catro torres circulares (unha en cada unha das esquinas) e tres torres cadradas, unha en cada un dos muros, agás no noroeste, no que se atopaba a entrada. 

Tanto as torres como a muralla houberon de ter saeteiras nas paredes e merlóns no remate superior, e por detrás deles pasaría o camiño da rolda.

Tres cercas concéntricas

Algunhas testemuñas do preito Tavera-Fonseca fan referencia a outras dúas cercas que arrodearían concentricamente a primeira, pero a arqueoloxía só nos permitiu constatar a existencia dunha delas, que contorna a muralla reproducíndoa cun muro máis baixo. Trátase do que se coñece como antemuralla ou falsabraga: a súa función era protexer a muralla interior dos ataques da artillería, os proxectís de pedra e dificultar aínda máis o acceso. 

A liza ou espazo baleiro que queda entre estas dúas murallas, foi empregada como vertedoiro, de aí que nela se recollese abondoso material arqueolóxico. 

 • Muralla e falsabraga

  Muralla e falsabraga

  Imaxe de Cenlitrospormetrocadrado.

 • Muralla e torre cuadrangular

  Muralla e torre cuadrangular

  Imaxe de Cenlitrospormetrocadrado.

 • Vista frontal do castelo

  Vista frontal do castelo

  Imaxe de Enmacosa.

Algo non funciona ben?