Acontecementos

Vida e morte da fortaleza máis grande de Galicia.

O castelo da Rocha foi residencia arcebispal, refuxio en tempos de guerra, punto de control comercial, bastión militar... Descubre todo o que aconteceu entre os seus muros dende o seu nacemento até hoxe.

XIII

 • 1238: O papa nomea a Xoán Arias arcebispo de Santiago

 • As orixes do castelo

  As orixes do castelo

  A primeira referencia ao castelo de Rocha Forte é do ano 1253, pero é moi posible que a súa construción sexa anterior.

 • As constitucións capitulares indican que o castelo xa estaba habitado

 • O arcebispo fai testamento e sinala o castelo como ben da mesa arcebispal

 • O rei Afonso X apodérase temporalmente do castelo no 1280

XIV

 • O papa designa a Berenguel de Landoira arcebispo de Santiago no 1317

 • A chegada de Berenguel: as revoltas urbanas

  A chegada de Berenguel: as revoltas urbanas

  O novo arcebispo acude para tomar o control do señorío e a igrexa de Compostela, mais non é ben recibido pola burguesía.

 • O axustizamento

  O axustizamento

  Tralo primeiro asedio ao castelo, o arcebispo executa os líderes da revolta.

 • Berenguel reconstrúe o castelo e reforza a arquitectura militar da cidade

 • Trala morte de Berenguel, o papa nomea arcebispo a Martiño Fernández

 • Manter o poder. A guerra civil e a invasión inglesa

  Manter o poder. A guerra civil e a invasión inglesa

  Coa loita pola sucesión do trono de Castela, entran en xogo novas forzas que contribúen á inestabilidade en Galicia.

 • Guerra civil entre Pedro I e Henrique de Trastámara (1366-69)

 • As tropas do duque de Lancaster entran pola Coruña e invaden o noroeste peninsular

 • 1388: Asínase o Tratado de Bayonne que remata a guerra polo trono de Castela

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

 • 1860: Estudos previos á construción do camiño de ferro

 • 1873: Inaugúrase o ferrocarril Cornes-Carril

 • O camiño de ferro e os primeiros estudos científicos

  O camiño de ferro e os primeiros estudos científicos

  Buscadores de tesouros, eruditos e enxeñeiros ferroviarios: a loita polo potencial da Rocha.

 • 1886: Bernardo Barreiro inicia as súas exploracións arqueolóxicas

XX

 • Roubo nunha xoiería de Santiago. O botín foi agochado nas ruinas da Rocha

 • Refuxio de fuxidos durante o franquismo

 • Un grupo de falanxistas asasina nas ruínas do castelo a Eduardo Puentes, O Nécoras

 • 1962: Instalación da torreta de FENOSA

XXI

Hoxe

Algo non funciona ben?