Autoría e licenzas

Os contidos desta web están liberados baixo unha licenza Creative Commons (BY). Isto quere dicir que podes copialos e reproducilos onde queiras, sempre que cites a súa procedencia. Porén, algúns materiais gráficos teñen licenzas máis restritivas que se sinalan, en particular, en cada un deles.

Contidos

Os textos históricos tanto da web como do libro foron redactados polos arqueólogos Xurxo AyánJosé Suárez Otero e Carlos Marín Suárez.

As ilustracións dos personaxes históricos son obra de David Sánchez.

Web

Esta web é un produto desenvolvido pola Navalla suíza no último trimestre de 2013. Presentouse o 3 de xaneiro de 2014.

Tecnoloxía

No proceso de creación da web só se empregou software libre.

  • O servidor corre baixo Debian 6.0.7 Squeeze.
  • As páxinas son servidas por un Apache 2.2.16.
  • A web está construída co framework de PHP5 (5.3.3) phpCan, co framework de CSS cSans e cos preprocesadores styleCow e ImageCow. Todas estas ferramentas foron desenvolvidas pola Navalla suíza.
  • Para o desenvolvemento da web empregouse a tecnoloxía HTML5, tamén para a visita virtual (feita por David Pardo) que inclúe unha versión en Flash para navegadores máis antigos.

Deseño

O logotipo é unha creación de Cenlitrosmetrocadrado, feito a partir da tipografía Glypha, deseñada por Adrian Frutiger. A cor empregada nel e nas zonas interactivas da web é o vermello #aa0132.

Para os textos da web empregamos as tipografías Roboto Slab e Gudea, proporcionadas por Google Web Fonts.

Participantes no conxunto do proxecto

Estes son os equipos que participaron no «Proxecto arqueolóxico para o estudo, recuperación e posta en valor da fortaleza de A Rocha Forte», que foi financiado grazas a unha subvención nominativa do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de España, e promovido e coordinado polo Concello de Santiago de Compostela.

Traballos de acondicionamento previo

Estudo, escavación e restauración

Acondicionamento e posta en valor do xacemento

  • Proxecto básico e de execución de peche do xacemento e paneis informativos: RVR Arquitectos, coa colaboración do arqueólogo Xurxo Constela (A Citania Arqueoloxía).
  • Fabricación e instalación de peche do xacemento e paneis informativos: Metal Noia.
  • Proxecto básico de acondicionamento do xacemento da Rocha Forte: RVR Arquitectos.

Topografía e fotografía aérea

Publicacións

Coordinación das actuacións

Coordinación das actuacións arqueolóxicas e de acondicionamento do proxecto arqueolóxico para o estudo, recuperación e posta en valor da fortaleza da Rocha Forte: Mario César Vila.

Algo non funciona ben?