Rodrigo de Luna

O desencadeante da Gran Guerra Irmadiña.

  • Nome Rodrigo de Luna
  • Século XV
  • Foi Arcebispo de Santiago
  • Arcebispo de Compostela de 1451 a 1460, estivo directamente implicado na Gran Guerra Irmandiña, na que se produciu a segunda destrucción do castelo de Rocha Forte. 

    Este arcebispo ten unha lenda negra que o vencella a un episodio do dereito de pernada, un escuro suceso que mesmo sería reflexado na literatura tardomedieval. A súa actividade construtiva centrouse na vila de Padrón e no castelo da Rocha Branca, preto de Iria. Sen embargo, tamén se lle atribúe unha torre nos pazos arcebispais de Compostela.

    Trala súa morte foi soterrado na colexiata de Iria Flavia.

Algo non funciona ben?