Louza e vaixelas de luxo

Cerámica gris e importacións de luxo para os señores.

Louza e vaixelas de luxo

Aínda que tamén atopamos pezas de importación, a cerámica que predominaba en Galicia nestes séculos era moi homoxénea, tanto na súa elaboración como na súa forma, e estaba vinculada ao ámbito da cociña. Nela atopamos con frecuencia restos de feluxe adheridos á superficie. Na escavación apareceron, fundamentalmente, catro tipos de olaría:

 • Cerámicas grises, chamadas así pola súa cor e que teñen orixe no s.XI. Tamén algúns recipientes pintados, con decoracións brancas sobre fondo vermello ou ocre, e algunha cerámica de importación hispano-musulmá. A homoxeneidade deste tipo de cerámica galega comeza romperse e diversificarse xeográfica, social e funcionalmente a finais do s. XIII e principios do s. XIV.
 • Atopamos tamén pezas de aspecto tosco e cor escura, nas que predomina a cor negra ou a gris escura. Cos anos, van substituíndo a cerámica gris e, aínda que seguen a empregar uns esquemas moi similares, algúns trazos indican maior variedade de produción. 
 • Aproximacións ao gres feitas por oleiros locais: caracterízanse pola súa dureza e textura, teñen un torneado tosco, irregularidades na superficie, pequenas bochas e furados, acabamentos simples, sen decoración e predominan as cores grises combinadas con ocres e rubios. É un tipo de olería ata o de agora pouco coñecido, pero que comeza a ser cada vez máis frecuente en xacementos dos s. XIV e XV na zona de Compostela. Son a evidencia dun avance técnico nos fornos. 
 • Producións realizadas en arxilas pouco consistentes, con materia prima local, máis barata. Están vinculadas a un mundo rural ou periurbano con escaso poder adquisitivo.
 • Pote reconstruido

  Pote reconstruido

  © Museo das Peregrinacións de Santiago.

   

 • Restos dunha xerra

  Restos dunha xerra

  Imaxe do equipo da escavación. 

 • Fragmento dunha ola

  Fragmento dunha ola

  Imaxe do equipo da escavación. 

 • Fragmentos dun prato

  Fragmentos dun prato

  Imaxe do equipo da escavación. 

 • Fragmento dun prato I

  Fragmento dun prato I

  Imaxe do equipo da escavación. 

 • Fragmento dun prato II

  Fragmento dun prato II

  Imaxe do equipo da escavación. 

Algo non funciona ben?